Page 1 - Expanzni-nadoby-2023
P. 1

Expanzní nádoby     na topení a vodu


                        Ocelová příruba se závitem pro připojení vody                               Ventil pro nastavení tlaku                                 Vzduchová komora
                               s přednastaveným tlakem


                          Membrána z ethylen-propylenu oddělující
                          vzduchovou komoru od média instalace
                                             Při zapnutí systému se zvýší teplota
                                              vody, a tím i její objem. Voda plní
                                            membránu, která se následně rozpíná
                                                  a zaplňuje nádobu.
            Membrána odděluje
            vzduchovou komoru od  Ventil pro nastavení tlaku
            média instalace, zabraňuje
            kontaminaci a stabilizuje tlak.
            Při prvním připojení do systému
            se sepne hydroforové čerpadlo,
            které zvýší tlak a membrána se  Vzduchová komora s přednastaveným tlakem
            začne plnit.

            Když se tlak dostane na
            maximální hodnotu, čerpadlo  Membrána z ethylen-propylenu oddělující
            se vypne. V tento moment  vzduchovou komoru od média instalace
            membrána zabírá většinu
            nádoby. Pokud je pak voda
            odebírána, sama z nádoby
            odtéká bez pomoci čerpadla.  Odolná ocelová nádrž
            Pro vypouštění je použit
            vzduchový polštář.
                        Vnější epoxidový nátěr zabraňuje korozi
            Dále se začne membrána
            zmenšovat a tlak klesá
            k minimální hodnotě.
            Membrána se dostane do své
            původní polohy a čerpadlo
            začne nový cyklus. Vzhledem
            k tomu že nádoba zajišťuje
            maximální průtok vody, doba  Ocelová příruba se závitem pro připojení vody
            trvání jednotlivých cyklů
            čerpadla je zredukována na
            minimum.
   1   2   3   4