Whistleblowing Procedure

Vedenie spoločnosti informuje o prijatí postupu pre hlásenie závažných nezrovnalostí, teda porušení zákona, postupov alebo etických noriem súvisiacich s činnosťou NOVASERVIS FERRO SK  s.r.o.. Postup je zameraný na umožnenie hlásenia (i anonymného) zamestnancom alebo obchodnými partnermi spoločnosti NOVASERVIS FERRO SK  s.r.o., ktorí zaznamenali zneužitie alebo porušenie zákona alebo interných postupov získaných v súvislosti s činnosťami spoločnosti NOVASERVIS FERRO SK  s.r.o.. Hlásenia môžu prispieť k prevencii škôd a odhaľovaniu nebezpečia a ohrozenia spoločnosti, majú rovnako chrániť verejný záujem. Správy sa môžu týkať, okrem iného, porušovania zákonných ustanovení niektorými osobami (v rozsahu uvedenom v smernici EU, t. j. prepravný poriadok, ochrana životného prostredia, ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia a osobných údajov, daňové predpisy), ale tiež porušovania etických zásad či dobrých mravov v spoločnosti NOVASERVIS FERRO SK  s.r.o.. Hlásenie o porušení možno podať jedným z nasledujúcich kanálov:

1)      Vo forme e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: whistleblowing@novaservis.cz

2)      Formou dopisu na papieri na poštovú adresu: NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, 613 00 Brno, adresovaná na meno: Iveta Janáková.

3)      Prostredníctvom telefónnej linky + 420 515 282 101.

4)      Osobne na stretnutí s Ivetou Janákovou na pobočke spoločnosti NOVASERVIS spol. s r. o., Družstevní 5, 669 25 Znojmo nebo Merhautova 208, 613 00, Brno.

5)      Vložením dokumentu do schránky označenom „Whistleblowing“ v spoločnosti NOVASERVIS spol. s r.o. na mieste, ktoré zaisťuje dôvernosť. V Znojme je schránka umiestnená na chodbe pri personálnom oddelení, v Brne pri kopírovacom stroji na 1.poschodí budovy.

6)      Pomocou formulára nižšie.

Celé znenie postupu je priložené tu.

Oznámení můžete podat i on-line

NAPÍŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavrieť

Prihlásenie

Získajte k nákupu nad 50€ fľašu vína zadarmo